Sat Najstudent ne može da funkcioniše bez JavaScript podrške.
Testovi znanja » Fizička hemija
Poznati istraživač Gilbert Luis je kratko rekao "Fizička hemija je sve što je zanimljivo." Zaista, kada pomislimo na mogućnost da se na osnovu toplotnih kapacitete i površinskog napona tečnosti može odrediti veličina jednog molekula te tečnosti, moramo se složiti sa njim. Koliko ste vi upoznati sa ovom materijom?
1.
Pri α (alfa) radioaktivnom raspadu emituje se:
2.
Pri spontanom procesu:
3.
Talasna dužina (λ) elektromagnetnog zračenja iz vidljivog dela spektra je:
4.
Koja od navedenih jednačina je jednačina idealnog gasnog stanja?
5.
Koliki je napon pare (Pa) etanola u smeši sa metanolom, ako je molski udeo etanola 0,5? Napon pare čistog etanola je 6 kPa.
6.
Pri egzotermnoj reakciji se uvek:
7.
Ako je u početku reakcije bilo prisutno 2 mola komponente A i 0.5 mola komponente B, koliko molova komponente B će biti na kraju reakcije A → 2B?
8.
Redni broj nekog elementa je 22, a maseni 48. Broj neutrona u jezgru je:
9.
Koliki je pH rastvora u kome je koncentracija OH- jonova 10-3 mol/l?
10.
Standardni elektrodni potencijal sistema Zn2+/Zn iznosi -0.76 V a sistema Pb2+/Pb -0.13 V. Kolika je elektromotorna sila galvanskog elementa formiranog od ove dve elektrode?
11.
Struja od 1A koja protiče isto vreme kroz rastvore 1mol/dm3 Olovo (II) sulfata i 1mol/dm3 srebro (I) nitrata će izdvojiti (u gramima): (Ar( Pb)=207,2; Ar(Ag) = 107,8)
12.
Tlasnoj dužini od 12 cm odgovara frekvenca od:
13.
Monohromatskoj svetlosti odgovara svetlost:
14.
Izotermski procesi su oni za koje važi:
15.
Izračunati promenu pH vrednosti 0,1 M rastvora hlorovodonične kiseline kada se u njega doda ista zapremina 0,07 M rastvora kalcijum-hidroksida.
Baner
Sajt NajStudent.com koristi kolačiće kako bi ti pružio najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da si saglasan sa korišćenjem kolačića. Saznaj više o kolačićima ovde.