Sat Najstudent ne može da funkcioniše bez JavaScript podrške.
Testovi znanja » Fizika
Fizika vam je bila omiljeni predmet tokom školovanja? Obožavali ste da rešavate zadatke i izvodite formule na osnovu raznih zakonitosti? Ako jeste, onda ste našli pravi način da proverite svoje znanje iz fizike. Pokrenite svoje vijuge i podsetite se testova koje ste sa zadovoljstvom rešavali!
1.
Omov zakon za otvoreno strujno kolo glasi:
2.
Kolika količina toplote se oslobodi na otporniku od R = 3 Ω, pri proticanju struje I = 2 A za vreme od 5 sekundi?
3.
Optička moć tankog sabirnog sočiva je 4 dioptrije. Kolika je žižna daljina sočiva?
4.
Farad (F) je jedinica za:
5.
Koliki bi bio atmosferski pritisak na visini H = 8 [km], ako se temperatura vazduha ne bi menjala od nivoa površine mora do te visine?
6.
Kolika je snaga potrebna da bi se konstantnom brzinom premestilo telo mase 100 kg, 3 m vertikalno naviše za vreme od 4 s (g = 10 m/s2)?
7.
Kada mehur vazduha izađe sa dna na površ jezera zapremina mu se poveća tri puta. Na površ vode deluje atmosferski pritisak pa =100kPa , a temperatura jezerske vode ne zavisi od dubine. Dubina jezera je ( g =10m/s2 ):
8.
Koji je jedini metal koji nije u čvrstom stanju na sobnoj temperaturi?
9.
Na polovima izvora sa unutrašnjim otporom 0,25 Ω, izmeren je napon od 23 V kad je kolom tekla struja 4 A. Elektromotorna sila izvora je:
10.
Vreme poluraspada nekog radioaktivnog elementa je 30 godina. Neraspadnuti deo ovog elementa, posle 90 godina, izražen u procentima je?
11.
Osam kapljica žive sfernog oblika istog poluprečnika, znaka i količine naelektrisanja nalaze se u vakuumu. Potencijal svake kapljice u odnosu na referentnu tačku u beskonačnosti jednak je V. Potencijal velike kaplje koja nastaje spajanjem svih 8 kapljica u odnosu na referentnu tačku u beskonačnosti je
12.
U kojim jedinicama se izražava termodinamička temperatura?
13.
Toplotna mašina radi po idealnom Karnoovom ciklusu. Odnos najveće i najmanje zapremine u toku ciklusa je 2:1, a stepen korisnog dejstva η=l/3. Odnos maksimalnog i minimalnog pritiska u toku ciklusa je:
14.
Za koliko će se povećati pritisak u špricu ukoliko medicinska sestra pritisne klip poluprečnika 1.1 cm silom od 42 N.
15.
Baza je prema Protolitičkoj teoriji kiselina i baza supstanca koja:
Baner
Sajt NajStudent.com koristi kolačiće kako bi ti pružio najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da si saglasan sa korišćenjem kolačića. Saznaj više o kolačićima ovde.