Sat Najstudent ne može da funkcioniše bez JavaScript podrške.
Testovi znanja » Hemija
Da li znate koji element je sastavni deo svakog živog organizma? Koliko ste upoznati sa hemijskim elementima i jedinjenjima? Da li se sećate periodnog sistema elemenata? Otkrijte da li biste i ponovo uspeli da dobijete prolaznu ocenu na testu iz hemije.
1.
Maseni udeo dvovalentnog metala u njegovom sulfatu pentahidratu je 25.5%. Formula ovog jedinjenja je:
2.
U kom nizu jedinjenja se nalaze jedinjenja koja mogu reagovati sa kalijum-hidroksidom:
3.
Posmatrani elemenat pripada četvrtoj periodi i prvoj grupi. Elektronska konfiguracija njegovog katjona je:
4.
33.6 g alkena (normalnog ugljovodoničnog niza, sa dvostrukom vezom između drugog i trećeg ugljenikovog atoma) vezuje 64 g broma. Naziv tog alkena je:
5.
Oksidacijom ciklopentanola dobija se:
6.
Samo u jednom od navedenih slučajeva obe navedene supstance su bazni oksidi. Koji je to slučaj?
7.
Koje od navedenih soli: NaCl, KCN, KBr, Li2CO3 i CH3COONa u vodenom rastvoru nehidrolizuju?
8.
Ako je pH vrednost rastvora 10 , onda je pOH vrednost rastvora:
9.
Koncentracija H+ jonova u 0,1 M rastvoru HCOOH, u kome je stepen disocijacije kiseline 3 %, iznosi:
10.
Oksidacioni broj kiseonika u fosfornoj kiselini je
11.
Vodonik sulfid u vodenom rastvoru je:
12.
Rđanje gvožđa predstavlja hemijsku reakciju:
13.
Koji od navedenih oksida je bazni oksid?
14.
Ako 0,44 mol bor–oksida potpuno proreaguje sa viškom ugljenika prema reakciji: 2 B2O3 + 9 C → B4C3 + 6 CO koja količina B4C3 nastaje?
15.
Maksimalan broj elektrona koji mogu stati na 5d-orbitale iznosi:
Baner
Sajt NajStudent.com koristi kolačiće kako bi ti pružio najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da si saglasan sa korišćenjem kolačića. Saznaj više o kolačićima ovde.