Sat Najstudent ne može da funkcioniše bez JavaScript podrške.
Testovi znanja » Matematika
Matematika je osnova svih nauka. Zamislite samo izračunavanje prosečne brzine kretanja automobila bez matematike Ili odlazak u prodavnicu bez osnovnog poznavanja matematičkih operacija. Dakle, slobodno možemo zaključiti da se bez matematike ne može. Pitanje je sada: Da li vi pooznajete matematiku dovoljno?
1.
Izračunaj zbir prvih 8 članova niza 2, 6, 18, ...
2.
(sinα + cosα)2 = ?
3.
Ako je x(2x+1)=0 i (x+ 1/2)(2x-3)=0 tada je x jednako:
4.
Ako se zna da se binomni koeficijenti trećeg i četvrtog člana u razvoju binoma (√a + 1/4√a)n, (a>0,nεN) odnose kao 1:2, tada je srednji član tog razvoja jednak:
5.
Osnovica jednakokrakog trougla uznosi √2 cm. Težišne duži koje su povučene na krake seku se pod pravim uglom. Površina tog trougla (u cm2) iznosi:
6.
Zbir članova beskonačne geometrijske progresije je 3, a zbirkubova njenih članova 108/13. Tada je zbir kvadrata njenih članova jednak:
7.
Ako je x=(0.08)2, y=1/(0.082) i z=(1-0.08)2-1, koji od sledećih iskaza je tačan?
8.
Poluprečnik osnove, visina i izvodnica prave kupe su tri uzastopna člana aritmetičke progresije.Ako je površina osnog preseka kupe 300cm2, zapremina kupe iznosio u (cm3):
9.
Neka su a i b dužine kateta, a ta, tb i tc dužine težišnih duži koje odgovaraju katetama a, b i hipotenuzi c redom, pravouglog trougla. Tada je ta2+ tb2+ tc2/a2+b2 jednako:
10.
Broj načina na koji se može formirati petočlana komisija od 2 matematičara i 8 fizičara, tako da u njoj bude bar jedan matematičar iznosi:
11.
Vrednost algebarskog izraza a3+a-1 za a=2 je:
12.
Vrednost izraza 3(√5−√2)−1 + (√5−√2) jednaka je:
13.
Vrednost izraza (sin(60o)-2cos(30o))*tg(60o) je: 
14.
Jednačina prave koja sadrži tačku (5,5) i normalna je na pravu x+2y-10=0 je: 
15.
Ako je log15 (3) = a i log15 (2) = b, onda je log5(6) jednako: 
Baner
Sajt NajStudent.com koristi kolačiće kako bi ti pružio najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da si saglasan sa korišćenjem kolačića. Saznaj više o kolačićima ovde.